Sakna på sjøen

Det er med sorg vi har motteke meldinga om at Jarle Dale er sakna etter ein tur på sjøen onsdag 10. mars.

Det er med sorg vi har motteke meldinga om at Jarle Dale er sakna etter ein tur på sjøen onsdag 10. mars. Han reiste ut frå Blomvåg i Øygarden for å dra garn.
Det er ikkje lenger håp om å finna han i live, men leitinga held fram. Jarle var aktiv med i Den indre Sjømannsmisjon, og vil bli sårt sakna.
Våre tankar går til dei nærmaste. Dei sit igjen med det største tapet og saknet. Ta Reidun og familien med i bønn.
Det er godt å tenka at Jarle er trygt heime hos Gud.
Vi vil dela «trøste-diktet» Håkon C. Hartvedt har skrive:

Dine tanker Gud
Dine tanker Gud
er over vår forstand,
men allikevel kan vi hvile i
at du har en evig plan.

Når det hender ting som vi vanskelig
kan fatte og forstå
er det godt å vite at vi har
en Gud å stole på.
Han ser langt mer og lengre enn
vi noensinne kan,
og det er så godt at vi kan gå
med alle ting til Han.

Dine tanker Gud
Dine tanker Gud
er over vår forstand,
men allikevel kan vi hvile i
at du har en evig plan.

Så vil vi be om hvile for
vår sorgnedtyngde sjel
i tro til Han som allting vet
og gir oss evig del
i Himlens glans og herlighet.
Det er vårt sikre håp:
Vi er midt i Guds kjærlighet
i lidelsens dåp.

0