Om å stole på Herren

 Les som det står. Tro som det står. Gjør som det står. Og du skal få som det står.

Så akkurat en plakat som viser at Bibelen er skrevet over ca. 1600 år, på 3 kontinenter, over 40 «medforfattere» og på 3 forskjellige språk. Men ett innhold, den hellige Gud og frelsen for alle som tror på Jesus Kristus.
Når en da ser på innholdet, hvor det henger sammen, så er det ikke noe tvil om at det er en hovedforfatter, Gud selv. Når Han oppgjennom tidene har vist at han er til å stole på, har vi ingen grunn til å tvile nå i dag. Og han stiller ingen motkrav til oss, ber oss kun om å stole på han.
Hva vil det si å stole på Herren? Er det å tro at han hjelper oss, men at vi må bidra litt selv? Det er vanskelig for et menneske å ta imot noe uten gjenytelse. Vi er opplært til «kjøp og salg», og at ikke noe er fritt.
Det samme problemet har mange med spørsmålet om Frelsen. Kan det være noe godt som er fritt? Noe som ikke krever gjenytelse? Det er en som har betalt for oss. Betalte med sitt eget blod, korsfestet på Golgata, forlatt av absolutt alle. Med ordene «Det er fullbrakt» vant han over djevelen og dødsriket. Han vant for din og min skyld. Vi må tro på det, så er vi berget fra den evige fortapelse. Ikke legge noe til eller trekke noe ifra frelsesverket.
Det er enkelt og populært å ta vekk eller legge til det som står i Bibelen. Tilpasse den så det passer med vårt moderne levesett. Dette passer ikke i dagens verden, eller dette var ment i gamle dager, er uttrykk som er lett å ty til, når det ikke passer oss. Spesielt hvis det støter andre eller ikke passer slik vi vil leve. Mange kristne er opptatt av å tekkes verden.
Vi må ta Gud på ordet, så vil vi se at han er trofast. Alle lovnader han har gitt til sitt folk, vil han holde. Og vi er skapt for et evig liv i Himmelen, men også med en fri vilje. I tenårene fikk jeg et nytestamente fra min bestemor. Der hadde hun skrevet 4 linjer:
            Les som det står
            Tro som det står
            Gjør som det står
            Og du skal få som det står.

0