NYTT OM "ELIESER 6"

"Elieser 6" blir i Solund i alle fall ut januar.

Nytt om «Elieser 6»
«Elieser 6» ligg framleis godt til kai på Solund Verft. Motor og gir er montert, men det manglar nokre få deler til overvåkingssystemet. Desse blir leverte i slutten av januar. Dette betyr på «Elieser 6» blir i Solund i alle fall ut januar.
Me er i stadig dialog med Volvo Penta, men dei har enno ikkje greidd å framskaffe den dokumentasjonen som me treng for godkjenning av motoren.

0