Nye avlysninger

2021 startar dessverre med nye koronatiltak frå regjeringa.

Vi ønsker kvar og ein eit velsigna nytt år!

2021 startar dessverre med nye koronatiltak frå regjeringa, som i sin heilheit kan lesast på www.regjeringen.no . Formålet med tiltaka er å bryta ei eventuell ny smittebølge.
Pga. dette, avlyser Den indre Sjømannsmisjon alle møte / samlingar og unødvendige reiser i perioden 4.-18. januar. Avlysinga gjeld også for alle aktivitetar innandørs der barn og unge samlast på tvers av klassar / kohortar. 

Under «Talearkiv» her på heimesida er det lagt ut andaktar. Det vil også koma nye i vekene framover. Ta til deg utlegginga av Guds ord her, og anbefal gjerne dette til andre.

Vi minner om dei eller den du kjenner som treng ei oppmuntring i denne tida. Ein prat på telefonen kan vera ekstra kjærkomen.

I ei tid med store utfordringar og med sakn og sorg, er det godt å kunna minna om orda i 1 Pet 5,7: Kast all dykkar uro på han, for han har omsorg for dykk.

 

0