Mulighet for å holde møter mer som normalt

Nå har me fått ei ny gledeleg melding frå regjeringa!

Fastmonterte stolar, blir nå definert som fast tilviste plassar. Så viss me har møter der me har sett stolane slik at det er ein meter mellom kvar i alle retningar, og tilviser plass til møtedeltakarar, kan me vera inntil 100 stk på møte. Dette vil gjera det på ny mulig å samlast om Guds ord. Me må sjølvsagt forsatt vera nøye med smittevern. Så kan det jo vera lokal regler som er strengare. Dette må de sjekke i kvar kommune. Det er forsatt anbefaling om å kun samle deltagarar frå eigen kommune. Oppfordre de nå til å aktivt planlegge møter.

Dette gjeld frå tirsdag 23 februar.

0