Misjonssekretærer

Den indre Sjømannsmisjon  har ledige misjonssekretær-stillinger.

Vi søker etter misjonssekretærer til kretsene Agder og Vestviken, Møre og Romsdal, Trøndelag og Namdal,  og Nordland.

Vi ser etter personer som kombinerer forkynnelse med å lede kretsene. 
Det er ikke krav til formell kompetanse, da vi er åpne for at Gud kan legge ned et kall til å forkynne uavhengig av vitnemål. Misjonssekretæren bør ha økonomiske og administrative evner, ha gode samarbeidsevner og være kontaktskapende. 

Misjonssekretæren er ansvarlig overfor kretsstyret, har generalsekretæren som nærmeste overordnede og rapporterer til denne. Han skal lede arbeidet i kretsen i samsvar med misjonen sine lover og landsstyret/kretsen sine vedtak.

Misjonen har innskuddspensjonsordning.

Flere opplysninger får du ved å kontakte 
Generalsekretær Arne Helleland,
tlf. 907 99 360
Landsstyreleder Pål Vigmostad,
tlf. 907 11 111
Søknad med CV sendes
til dism@dism.no

Den indre Sjømannsmisjon (DISM) er en evangelisk Luthersk organisasjon, som har som hovedmål å drive velferdsarbeid og evangelisering mellom fiskere, sjøfolk og kystens befolkning. Drifter også betelskipet «Elieser 6», fiskerheimer, barne- og ungdomsarbeid samt møtevirksomhet i de ulike kretsene.
DISM har for tiden ca. 25 ansatte og hovedkontoret er lokalisert i Bergen. Organisasjonen er 142 år og har således en lang tradisjon med velferdsarbeid, forkynnelse og foreningsarbeid.


  

 

0