Misjonssekretær

Den indre Sjømannsmisjon er i vekst og søker nye misjonssekretærer som brenner for evangeliet.

DISM ansetter nye misjonssekretærer som leder og forvalter misjonsoppdraget i gitte kretser. Stillingene innebærer møteoppdrag, koordinering av friviliige forkynnere og initiativtaking for å skape kristne arrangementer. 

Hovedoppgaven til misjonssekretæren er å forkynne Guds Ord. Det blir mulighet for å holde møter om bord på "Elieser", reise til fiskarheimer, arrangere leir og lignende. 

Det er særlig behov for misjonssekretærer som bor/kan tenke seg å arbeide i Sør-Norge, Østlandet og i Finnmark. Men alle oppfordres til å opprette dialog. DISM er fleksibel og ønsker å videreutvikle arbeidet i eksisterende kretser.

Misjonssekretæren samarbeider med kretsstyret om de forskjellige oppgaver i sin krets. DISM tilbyr forkynnerforum og arbeidermøter som er ment som hjelp for tjenesten.

Det er nødvendig at misjonssekretæren bekjenner de evanglisk-lutherske bekjennelsesskrifter. Lønn etter misjonens regualtiv.

DISM oppfordrer alle som har et kall til å drive og forvalte misjon å kontakte oss for dialog.

Kantakt oss:

Generalsekretær Arne Helleland

E-post: arne@dism.no

Tlf.: 907 00 360

0