Medhjelper på Havly Røst

DISM søker personale til Havly Røst. Opplev fantasiske Røst og vær med i arbeidet som Jesus Kristus har gitt oss!

Den indre Sjømannsmisjon søker peronal i 50% stilling på Havly Røst. Stillingen er rettet mot praktisk misjonsarbeid som matlaging, bevertning og mottakelse av gjester. Arbeidet er ment for å fremme evangeliet om Jesus Kristus og Hans godhet gjennom praktiske gjøremål og vitnesbyrd. 

Dism dekker reise, kost og losji under hele oppholdet på Røst. Største delen av arbeidet skjer i fiskesesongen og om sommeren. 

Det er nødvendig at søkeren bekjenner de evanglisk-lutherske bekjennelsesskrifter. DISM tilbyr lønn etter misjonens regulativ. Alle interesserte oppfordres til å søke. DISM er fleksible til å inngå avtaler om stillingen for å tilrettelegge arbeidet for søkeren.

Kontakt oss:

Arne Helleland

E-post: arne@dism.no

Tlf.: 907 99 360

0