Medarbeider på Havly Røst

Den indre Sjømannsmisjon søker etter en medarbeider på fiskarheimen Havly Røst.

Vi søker etter en person som kan jobbe selvstendig og som kan gå inn for daglig leder når denne har fri. Stillingen er rettet mot praktisk arbeid som matlaging, renhold, og mottakelse av gjester.
Stillingsstørrelse: 50 %.

Misjonen har innskuddspensjonsordning.

Flere opplysninger får du ved å kontakte 
Generalsekretær Arne Helleland,
tlf. 907 99 360
Landsstyreleder Pål Vigmostad,
tlf. 907 11 111
Søknad med CV sendes til
dism@dism.no
Søknadsfrist 01.05.2022


Den indre Sjømannsmisjon (DISM) er en evangelisk Luthersk organisasjon, som har som hovedmål å drive velferdsarbeid og evangelisering mellom fiskere, sjøfolk og kystens befolkning. Drifter også betelskipet «Elieser 6», fiskerheimer, barne- og ungdomsarbeid samt møtevirksomhet i de ulike kretsene.
DISM har for tiden ca. 25 ansatte og hovedkontoret er lokalisert i Bergen. Organisasjonen er 142 år og har således en lang tradisjon med velferdsarbeid, forkynnelse og foreningsarbeid.


  

 

0