Maskinpasser på "Elieser 6"

Vi søker etter kvalifisert maskinpasser til "Elieser 6"

Maskinpasser i 80 % stilling på Betelskipet «Elieser 6».
Stillingen er basert på skiftordning. Arbeidet foregår i skift, normalt 3 uker på og av, og med full kost og losji og dekke av reisekostnader. «Elieser 6» driver med evangelisering og velferdsarbeid langs hele norskekysten. 

kvalifikasjoner:
Gyldig helseerklæring fra sjømannslege 
Sikkerhetskurs (IMO 60) 
6 mnd. fartstid i maskinrom fra sjøgående skip og 30 mnd. i praksis i mekaniske fag / Grunnkurs og videregående skole i mekaniske fag 
Evne til å arbeide selvstendig og i team 
Villig til å delta i møtevirksomheten om bord 
Gjerne musikalske evner

Misjonen har innskuddspensjonsordning.

Flere opplysninger får du ved å kontakte 
Generalsekretær Arne Helleland,
tlf. 907 99 360
Landsstyreleder Pål Vigmostad,
tlf. 907 11 111
Søknad med CV sendes til
dism@dism.no

Den indre Sjømannsmisjon (DISM) er en evangelisk Luthersk organisasjon, som har som hovedmål å drive velferdsarbeid og evangelisering mellom fiskere, sjøfolk og kystens befolkning. Drifter også betelskipet «Elieser 6», fiskerheimer, barne- og ungdomsarbeid samt møtevirksomhet i de ulike kretsene.
DISM har for tiden ca. 25 ansatte og hovedkontoret er lokalisert i Bergen. Organisasjonen er 142 år og har således en lang tradisjon med velferdsarbeid, forkynnelse og foreningsarbeid.

 

0