Mannskap om bord på "Elieser 6"

Ledig stilling om bord på "Elieser 6". Vær med å skap glede og verdi!

DISM er stadig interessert i å høre fra deg som kan tenke deg å være med i misjonsarbeidet vi driver gjennom "Elieser 6". Vi oppfordrer deg som ønsker å arbeide som frivillig å kontakte oss.

Vi lyser ut fast stilling for matros og maskinist. Du vil i denne sammenhengen få være et viktig ledd i hele arbeidet vi utretter gjennom "Eliser 6". Ved siden av de normale oppgavene som følger matros- og maskinistfaget, bidrar du i møtene gjennom tilstedeværelse, åpning, vitnesbyrd og eventuelt sang/akkompagnering. 

Stillingene er utlyst i inntill 100% stillingsprosent. Arbeidet foregår i skift, normalt 3 uker på og av. Dism sørger for full kost og losji samt dekker reisekostnader. 

Ta kontakt for en hyggelig dialog om stillingen. Vi er fleksible til å inngå avtaler som varierer fra stillingsbeskrivelen.

Kontakt oss:

Generalsekretær Arne Helleland

E-post: arne@dism.no

Tlf.: 907 99 360

 

0