Mannskap om bord på "Elieser 6"

Vi søker etter skipper, og maskinist/motorpasser

Stillingsannonse

Arbeidsgiver: Den indre Sjømannsmisjon
Stillingstitler: Skipper, og motorkyndig matros / maskinpasser
Frist: Snarest
Ansettelsesform: Fast
 

Skipper
Da en av våre skippere slutter i mai 2021, søker vi etter ny skipper til Betelskipet ”Elieser 6”. Stillingen er basert på skiftordninger. ”Elieser 6” driver med evangelisering og velferdsarbeid langs hele norskekysten.

kvalifikasjoner:
Navigatør-sertifikatet D5 (viktig; holder ikke med D5L)
ROC-sertifikat (radiotelefoni)
Sikkerhetskurs (for offiserer, IMO 80)
Ecdis-kurs (elektrisk. Kart)
Gyldig helseattest fra sjømannslege
På sikt må han også ta kurs i krise- og passasjerhåndtering
Evne til å arbeide selvstendig og i team
Villig til å delta i møtevirksomhetene om bord
Gjerne musikalske evner

 

Motormann / Maskinpasser
Da en av våre maskinpassere ønsker å trappe ned, søker vi etter ny maskinpasser til Betelskipet
"Elieser 6". Stillingen er basert på skiftordninger. ”Elieser 6” driver med evangelisering og velferdsarbeid langs hele norskekysten.

kvalifikasjoner:
Gyldig helseerklæring fra sjømannslege
Sikkerhetskurs (IMO 60)
6 mnd. fartstid i maskinrom fra sjøgående skip og 30 mnd. i praksis i mekaniske fag / Grunnkurs og videregående skole i mekaniske fag
Evne til å arbeide selvstendig og i team
Villig til å delta i møtevirksomheten om bord
Gjerne musikalske evner

For mer informasjon om stillingene og om Betelskipet, vennligst henvend deg til generalsekretær Arne Helleland på tlf. 907 99 360.

Søknad med tilhørende CV avsender til generalsekretær via e-post, eller til adr.:
Postboks 1904 Damsgård, 5830 Bergen.

Stillingene er utlyst i inntill 100% stillingsprosent. Arbeidet foregår i skift, normalt 3 uker på og av. Dism sørger for full kost og losji samt dekker reisekostnader. 

Ta kontakt for en hyggelig dialog om stillingen. Vi er fleksibel til å inngå avtaler som varierer fra stillingsbeskrivelen.

Kontakt oss:
Generalsekretær Arne Helleland
E-post: arne@dism.no
Tlf .: 907 99 360

Den indre Sjømannsmisjon (DISM) er en evangelisk Luthersk organisasjon, som har som hovedmål å drive velferdsarbeid og evangelisering mellom fiskere, sjøfolk og kystbefolkningen. Drifter også betelskipet ”Elieser 6”, fiskerheimer, barne- og ungdomsarbeid samt møtevirksomhet i de ulike kretsene.

DISM har for tiden ca. 25 ansatte og hovedkontoret er lokalisert i Bergen. Organisasjonen er 141 år og har således en lang tradisjon med velferdsarbeid, forkynnelse og foreningsarbeid.

0