Landsmøtet

Landsstyret har sett endeleg dato for gjennomføring av Landsmøtet til Den indre Sjømannsmisjon.

Pga koronapandemien og usikkerheten rundt den, vart landsmøtet utsett to gonger.
Endeleg tidspunkt er sett til 30. juni til 3. juli 2022.

Stad: Nordhordland Folkehøgskole, Alver kommune.
 
Talarar: Ingvald André Kårbø, Thomas Kjær Olsen og André Sætre.

Blir oppdatert.

0