Årsmøte Trøndelag krets

Lørdag 14. mai på "Elieser 6", Ila kai i Trondheim

Generalsekr. Arne Helleland deltar
Einar Kristoffersen taler

Kl. 11.00 Registering/Kaffe
Kl. 11.30 Bibeltime
Kl. 13.00 Lunsj 
Kl. 14.00 Årsmøte
Kl. 18.00 Misjonsfest
Servering – misjonsgave

Alle er hjertelig velkommen!

Frist for påmelding til kretsårsmøte:
onsdag 6. mai til Bjørg tlf. 412 68 215

Bilde: "Elieser 6" ved Ila kai i Trondheim. Foto: Svein Sæbjørnsen.

0