Kretsårsmøte Nordland

Velkommen til kretsårsmøte i Nordland krets.

Sted: Elieserstua i Bodø

Tidspunkt: fredag 23. september 2022 kl. 12.00.  

Steinar Malmin holder andakt/bibeltime. 

Vanlige årsmøtesaker, kaffe, mm.  

Velkommen!

0