Kretsårsmøte i Nordland

23. september 2022 ble det avholdt kretsårsmøte for Nordland krets i Elieserstua i Bodø.

ELIN HAGEN ønsket velkommen og minnet om Galaterne 6,9:
«Og la oss ikke bli trette av å gjøre det gode for i rette tid skal vi høste,
hvis vi bare ikke mister motet.»
Det ble også sitert fra Johannes Åpenbaring 3,8:
«Jeg vet om gjerningene dine.
Se jeg har satt foran deg en åpnet dør,
og ingen kan lukke den igjen.
For du har liten styrke og du har holdt fast på mitt ord
og du har ikke fornektet mitt navn.»
La oss be om en åpnet dør i tiden som ligger foran og framfor alt om nye medarbeidere med kall fra Herren.

VI HADDE BESØK av Steinar Malmin fra Stamsund som holdt andakt for oss ut fra Matteus 28,18: «Og Jesus stod fram og talte til dem og sa. Meg er gitt all makt i himmel og på jord» - hvor han oppmuntret oss til fortsatt å stå på for Guds rike. Ellers fortalte han fra arbeidet på Havly Stamsund. Veldig oppmuntrende alt som skjer blant barna og de unge der. Må Gud fortsatt velsigne arbeidet.

"Veldig oppmuntrende alt som skjer
blant barna og de unge der."

ETTER VALGET er kretsstyret satt sammen av formann Elin Hagen, og styremedlemmer: Kåre Kvikstad, Synnøve Hansen, Astrid Åsjord, Gunhild Hansen, Steinar Malmin, og varamedlem Gunlaug Sandvik.

DET BLE SERVERT Innherreds-sodd og kaker og kaffe til slutt.

Foto: Steinar Malmin.

0