"Husmor" på "Elieser 6"

Vi søker etter «husmor» til skift 2 på «Elieser 6» i 80% stilling. 

Stillingstittel: «Husmor»
Stillingsstr.: 80 %
Ansettelsesform: Fast
Søknadsfrist: 1. august

Stillingen er basert på skiftordning. 
«Elieser 6» driver med evangelisering og velferdsarbeid langs hele norskekysten.

Kvalifikasjoner:
Gyldig helseerklæring fra sjømannslege
Kunnskap om matlaging, ernæring og mathygiene
Ansvaret for forpleining, matlaging og matservering om bord
Evne til å arbeide selvstendig og i team
Villig til å delta i møtevirksomheten om bord
Gjerne musikalske evner


Søknad med tilhørende CV sendes til
generalsekretær via e-post arne@dism.no
eller til adr.:
DISM, Postboks 1904 Damsgård, 5830 Bergen


Den Indre Sjømannsmisjon sørger for full kost og losji samt dekker reisekostnader.

Ta kontakt for en hyggelig dialog om stillingen til:
Generalsekretær Arne Helleland
Tlf.: 907 99 360
E-post: arne@dism.no

Den indre Sjømannsmisjon (DISM) er en evangelisk Luthersk organisasjon, som har som hovedmål å drive velferdsarbeid og evangelisering mellom fiskere, sjøfolk og kystbefolkningen. Drifter også betelskipet «Elieser 6», fiskerheimer, barne- og ungdomsarbeid samt møtevirksomhet i de ulike kretsene.

DISM har for tiden ca. 25 ansatte og hovedkontoret er lokalisert i Bergen. Organisasjonen er 142 år og har således en lang tradisjon med velferdsarbeid, forkynnelse og foreningsarbeid.
www.dism.no/elieser-6

 

 

 

 

 

 

0