Gud vil det!

Den indre Sjømannsmisjon 142 år.

Året var 1879 og et rikt sildefiske fant sted i Eidsfjorden i Vesterålen, med fiskere i tusentall til stede under uverdige forhold. Jakteskipperne Ferstad og Onarheim fra Vestlandet fikk nød for sine fiskerkollegaer.

De talte med Gud og fikk frimodighet til å holde møter på jakten "Anna Onarheim". Tilbake i Bergen la disse kristne jakteskipperne fram ønsket om å danne en misjonsvirksomhet for sjømenn på Norskekysten.

Det så mørkt ut, men på et annonsert samtalemøte om saken, gikk en av jakteskipperne fram. Mens tårene rant, stilte han de få som var til stede spørsmålet: - Tør dere ta på dere ansvaret for så mange menneskers fortapelse? Res. kap. Eckhof reiste seg spontant og sa: - Gud vil det!

Kort fortalt: 12. januar 1880 ble Den indre Sjømannsmisjon stiftet av styret i Bergens Indremisjon. 142 år siden i dag. Gud vil ennå Den indre Sjømannsmisjon. 

Landsmøtet til Den indre Sjømannsmisjon blir på Nordhordland Folkehøgskole i Alver kommune nord for Bergen i tiden 30. juni-3. juli 2022. Mottoet for stevnet er: "Gud vil det!"

Arne Helleland (bildet) er generalsekretær i misjonen vår. Her sammen med sin kone Siv Mette (husmor på "Elieser 6").

Foto: Svein Sæbjørnsen.

0