GODT NYTT ÅR 2023

Vi ønskjer Godt Nytt År og set vår lit til orda i Joh 8,12:

Igjen tala Jesus til folket og sa:
"Eg er lyset i verda. Den som følgjer meg,
skal ikkje vandra i mørkret, men ha livsens lys."

Takk for støtte gjennom frivillig arbeid, for forbøn og for gjevarteneste i 2022!
Den indre Sjømannsmisjon treng di støtte på alle område også i det nye året.
Kvifor? For å nå ut med "lyset" til folket vårt langs norskekysten.

0