Godt Nytt År!

Takk for støtte gjennom frivillig arbeid, forbønn og giverglede i 2021!

Et nytt år ligger framfor. Mye er usikkert, men vi vet at:
"All god gave og all fullkommen gave kommer ovenfra, fra ham som er himmellysenes Far.
HOS HAM ER DET INGEN FORANDRING ELLER SKIFTENDE SKYGGER." Jak 1,17

Med ønske om et velsignet nytt år fra oss i Den indre Sjømannsmisjon!

Foto: De ansatte på hovekontoret i Bergen. Foto: Truls Nygård

0