Forvalte til Misjonens beste

Den indre Sjømannsmisjon har arvet en stor dukkesamling.

Her er både lekedukker og utstillingsdukker, gamle dukker og nyere dukker.
Noen dukker er såkalt «Reborn». Disse er veldig naturtro. Det er dukker til flere tusen kroner og noen til et par hundrelapper. Alt dette skal vi prøve å forvalte til misjonens beste.

På FINN.no
Jeg har fått i oppdrag å prøve å selge disse, og har sortert, fotografert, målt og veid dukker. Noen av disse er lagt ut på FINN.no for salg. Gå gjerne inn på Torget og se. Søk etter Den indre Sjømannsmisjon og annonsering vil komme fram.

Ei «Elieserstue»
Har også tenkt å stille ut noen av dukkene for salg i lokalene på siden av hovedkontoret. I disse lokalene er det planer om å lage ei «Elieserstue», hvor folk kan komme inn av og til for å drikke kaffe og prate, samtidig som en kan håndtere dukker og annet som misjonen har arvet eller fått.

Fra Jesaja
Hilser til slutt med noen ord om Jesus:
Jes 53.5: «Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham, for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. »

Bilde:
SIV METTE HELLELAND med to av reborn-dukkene som er til salgs. Foto: I. Helland.

0