Forkynner

Kall til å forkynne? DISM har bruk for både faste og frivillige forkynnere i ditt område!

Den indre Sjømannsmisjon søker forkynnere som kan reise ut med Guds Ord til Norges befolkning. DISM ser særlig etter forkynnere på Sørlandet, Innlandet, Midt-Norge og Nord-Norge, men alle med kall til å gå ut med Ordet oppfordres til å søke på stillingen. DISM tilbyr også å reise på landsbasis for dem det er aktuelt for.

Primært vil forkynneren reise i området der han bor, med mulighet for å holde møter andre steder på ulike arrangementer som bibelhelger og stevner. Det blir også mulig å få holde møter om bord på "Elieser 6" når skipet er i området hvor forkynneren bor.

DISM er fleksibel angående reiseregulativet, og søkere oppfordres til å innlede dialog angående behov og ønsker for reisevirksomhet.

Forkynneren til DISM skal skape kontakt mellom misjonsfolket og Den indre Sjømannsmisjon. Videre skal forkynneren holde møter hvor kollekten går til Den indre Sjømannsmisjon. 

Det er nødvendig at forkynneren bekjenner de evanglisk-lutherske bekjennelsesskrifter. Lønn etter misjonens regulativ.

Kontakt oss:

Arne Helleland

E-post: arne@dism.no

Tlf.: 907 99 360

0