Elieser i Bergen

Mandag 21. november lå "Elieser 6" til kai i Bergen.

Det samlet seg en fin flokk til møte om bord denne kvelden - både kjente og ukjente.
Matros Ommund Høllesli ledet, Fiskarheimen Musikkor sang og misjonssekretær i Bjørgvin krets, Andreas Bjerre Nielsen, talte.

Mannskapet (bilde) gjorde en god jobb for at alle skulle trives og ha det bra.
 
Andreas talte alvorlig om at Guds ord advarer mot faren over materiell rikdom - bl. a. i Lukas 12,13-21 om den rike unge mannen. Jesus ser til hjertet. Han så mannens største skatt: jordisk rikdom. Guds ord taler ikke om at det er synd å være rik, men den må ikke få plassen Gud skal ha. Gud må være den vi setter vår lit til. Gud har gitt deg større gaver enn det jordiske. Din sjel er mer verdt enn all jordisk rikdom. Jesus har kjøpt den fri. Han gir fullkommen frelse.

Det sosiale er viktig en slik kveld. Under måltidet gikk praten, og også nye bekjentskap ble knyttet. En enkel utlodning på slutten av måltidet satte prikken over i-en.

"Elieser 6" blir på ulike steder i Bjørgvin krets til den skal på klassing på Rubbestadneset 5. desember. Se seilingsplanen HER.

VELKOMMEN OM BORD!

0