"Elieser 6" i Henningsvær

Frå 23. februar til 3. april ligg "Elieser 6" i Henningsvær som fiskarheim.

Open kafé kvar dag frå kl 9-21
Middagsservering frå kl 15-18
Song og andakt mandag-fredag kl 19.30 i baugen
Hyggekveld kvar laurdag kl 19.30
Møte kvar søndag kl 19.30

Staben ønsker velkommen om bord!

Tlf.nr til Elieser: 913 74 211 - E-post: elieser@dism.no

 

0