Byggansvarlig

Glad i å bygge og vedlikeholde? Ønsker du å anvende snekker/tømrer/vaktmester-faget til tjeneste for misjonen? DISM har bruk for deg!

DISM eier mange bygninger som trenger tilsyn og vedlikehold. Stillingen innebærer ansvar for misjonens eiendommer. Byggansvarlig sørger for at møtelokaler, leirsted og fiskarheimer fungerer etter sin hensikt og er et redskap for misjonen. 

Stillingen innebærer skiftordning og lønn regnes ut fra misjonens regulativ.

Søker bør være enig i de evanglisk-lutherske bekjennelsesskrifter.

Vi oppfordrer deg til å kontakte oss for dialog om stillingen:

Generealsekretær Arne Helleland

E-post: arne@dism.no

Tlf.: 907 99 360

 

0 0