Betelskipet "Elieser 6"

"Elieser 6" treng vedlikehald. Vil du vera med på det?

I tida 20.-29. juni ligg «Elieser 6» i opplag på Bildøy, vest for Bergen.
Vi tenkte då å få utført ein del vedlikehaldsarbeid på båten.

Arbeid som skal utførast er blant anna vasking og maling utvendig.

Kan du tenka deg å vera med på dette?

Kontakt Arne Helleland:
Tlf.: 907 99 360
E-post: arne@dism.no

0